Meguiar’s – Nxt Generation Tech Wax

319,20kr

Få en professionell vaxbehandling med Meguiar’s NXT Generation Tech Wax. Skyddar och ger glans till lacken. Ge din bil den perfekta finishen med Meguiars vax NXT Generation Tech Wax!

Välkommen till Tur & Companykontakta oss för frågor eller hjälp angående vårt sortiment.
Följ oss på våra Sociala Medier – Facebook & Instagram – för exklusiva erbjudanden, tävlingar med coola priser och de senaste uppdateringarna!

Kan restnoteras

Artikelnr: 339-G12718 Kategori: Etiketter: , , ,

Hittar du inte vad du söker?

Ring oss på 08-530 609 85 eller mejla på info@turocompany.se
Vill du ha rabatt? Passa på och fråga om att bli avtalskund hos oss!

Beskrivning

Meguiars Vax Nxt Generation

Ge din bil en professionell vaxbehandling med Meguiar’s NXT Generation Tech Wax. Denna avancerade vaxformel är speciellt utvecklad med polymerer och hydrofoba ämnen för att ge en enastående skydd och glans till lacken. Meguiars vax bildar en tålig och vattenavvisande barriär som skyddar lacken mot skador från UV-strålar, väderpåverkan och föroreningar. Dess enkla applicering och borttagning gör det till ett bekvämt val för alla som vill uppnå professionella resultat hemma. Med Meguiar’s NXT Generation Tech Wax kan du ge din bil den perfekta finishen och låta den stråla som aldrig förr.

Meguiars

Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Ytterligare information

Vikt0,65 kg
Dimensioner11,5 × 6,5 × 23,5 cm
Varumärke

Meguiars