Meguiar’s – GC Leather Cleaner

159,20kr

Bevara skönheten och mjukheten i dina lädersäten med Meguiar’s GC Leather Cleaner! Denna avancerade rengöringsmedel är skonsam nog för att användas regelbundet samtidigt som den effektivt tar bort smuts, fläckar och fett från läderytor.

Välkommen till Tur & Companykontakta oss för frågor eller hjälp angående vårt sortiment.
Följ oss på våra Sociala Medier – Facebook & Instagram – för exklusiva erbjudanden, tävlingar med coola priser och de senaste uppdateringarna!

Kan restnoteras

Artikelnr: 339-G18516 Kategori: Etiketter: , , ,

Hittar du inte vad du söker?

Ring oss på 08-530 609 85 eller mejla på info@turocompany.se
Vill du ha rabatt? Passa på och fråga om att bli avtalskund hos oss!

Beskrivning

Meguiars Lädervård

Meguiar’s GC Leather Cleaner är den ultimata lösningen för att vårda och bevara läderytor i ditt fordon på ett professionellt sätt. Utvecklad med den senaste tekniken inom fordonsvård, är denna rengöringsmedel speciellt formulerad för att effektivt avlägsna smuts, fläckar och fett samtidigt som den är skonsam nog för att bevara lädrets naturliga mjukhet och glans.

Denna avancerade formula penetrerar djupt in i lädret för att lösa upp och avlägsna även de tuffaste fläckarna utan att orsaka skador på ytan. Dess skonsamma egenskaper gör att den kan användas regelbundet utan att orsaka uttorkning eller sprickbildning, vilket gör den till det perfekta valet för kontinuerlig vård och underhåll av lädersäten.

Förutom att vara effektiv är Meguiars lädervård också enkel att använda. Den kan enkelt appliceras med hjälp av en sprayflaska eller en rengöringsborste och kräver ingen krånglig förberedelse. Dess snabba torkningstid gör att du snabbt kan njuta av resultatet av din rengöring, med läderytor som ser ut och känns som nya.

Oavsett om du är en entusiastisk fordonsägare som strävar efter att hålla din bil i toppskick eller en professionell detaljhandlare som vill erbjuda högkvalitativ service till dina kunder, är Meguiars lädervård det perfekta valet för att uppnå överlägsna rengöringsresultat varje gång. Bevara skönheten och mjukheten i dina läderytor med Meguiars lädervård och njut av en förstklassig fordonsinredning varje gång du kliver in i ditt fordon.

Meguiars

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Ytterligare information

Vikt0,6 kg
Dimensioner10,5 × 5 × 27,5 cm
Varumärke

Meguiars