Meguiar’s – Wash Plus+

249,00kr

Ta din biltvätt till nästa nivå med Meguiar’s Wash Plus+. Denna högpresterande biltvätt kombinerar rengöring och polering i ett steg, vilket sparar tid och ger en skinande ren yta. Den avancerade formulan avlägsnar effektivt smuts, oxidering och lättare repor samtidigt som den lämnar en spegelblank finish. Perfekt för både handtvätt och tvättmaskin, Meguiar’s Wash Plus+ ger dig enastående resultat varje gång. Upplev en förbättrad glans och skydd för din bil med Meguiar’s Wash Plus+.

Välkommen till Tur & Companykontakta oss för frågor eller hjälp angående vårt sortiment.
Följ oss på våra Sociala Medier – Facebook & Instagram – för exklusiva erbjudanden, tävlingar med coola priser och de senaste uppdateringarna!

I lager

Hittar du inte vad du söker?

Ring oss på 08-530 609 85 eller mejla på info@turocompany.se
Vill du ha rabatt? Passa på och fråga om att bli avtalskund hos oss!

Beskrivning

Meguiar’s Wash Plus+

Upptäck revolutionen inom biltvätt med Meguiar’s Wash Plus+. Denna banbrytande produkt med mikropolerande effekt tar bort envisa fläckar, insekter och annan hårdnackad smuts från lacken utan problem. Den skonsamma, men effektiva formulan lösgör även små defekter i lacken för en förbättrad finish.

Wash Plus+ ger dig en skrubbande effekt som effektivt löser upp svår ingrodd smuts utan att orsaka skador på lacken. Det är den perfekta förberedelsen inför vaxning och polering, och erbjuder ett helt nytt tillvägagångssätt för att rengöra din bils exteriör.

För enkel användning applicerar du direkt på den blöta Microfibre Wash Mitt, arbetar försiktigt på lacken och sköljer sedan av. Ge din bil den optimala rengöringen den förtjänar med Meguiar’s Wash Plus+.

Meguiars

Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Ytterligare information

Vikt0,74 kg
Dimensioner7,5 × 7,5 × 24 cm
Varumärke

Meguiars