Meguiar’s – Hybrid Ceramic Wash & Wax

279,20kr

Uppnå en skinande ren bil med minimal ansträngning med Meguiar’s Hybrid Ceramic Wash & Wax! Denna avancerade formula ger en djup rengöring och långvarigt skydd för din lack.

Välkommen till Tur & Companykontakta oss för frågor eller hjälp angående vårt sortiment.
Följ oss på våra Sociala Medier – Facebook & Instagram – för exklusiva erbjudanden, tävlingar med coola priser och de senaste uppdateringarna!

Kan restnoteras

Artikelnr: 339-G210256 Kategori: Etiketter: , , ,

Hittar du inte vad du söker?

Ring oss på 08-530 609 85 eller mejla på info@turocompany.se
Vill du ha rabatt? Passa på och fråga om att bli avtalskund hos oss!

Beskrivning

Meguiars Hybrid Ceramic Wash & Wax

Meguiar’s Hybrid Ceramic Wash & Wax är den perfekta lösningen för att ge din bil en omfattande rengöring och långvarigt skydd med minimal ansträngning. Denna avancerade formel kombinerar kraften från en djupgående biltvätt med fördelarna med ett keramiskt skydd för en skinande ren finish som varar.

Den unika hybridformulan på Meguiar’s Hybrid Ceramic Wash & Wax tränger djupt in i smuts och föroreningar för att lösa upp dem från ytan och avlägsna dem effektivt utan att skada lacken. Samtidigt lämnar den en skyddande keramisk beläggning som hjälper till att avvisa vatten, smuts och andra föroreningar för att hålla din bil ren längre.

Att använda Meguiar’s Hybrid Ceramic Wash & Wax är enkelt och bekvämt. Den högskummande formulan gör det enkelt att applicera produkten jämnt över hela bilen, och den snabbtorkande formeln innebär att du kan torka av och polera ytan för en skinande ren finish direkt efter tvätten.

Oavsett om du är ute efter att spara tid och ansträngning eller bara vill ge din bil det bästa skyddet och utseendet, är Meguiar’s Hybrid Ceramic Wash & Wax det perfekta valet för att uppnå en skinande ren yta och långvarigt skydd. Ge din bil den vård den förtjänar med Meguiar’s Hybrid Ceramic Wash & Wax och njut av en skinande ren finish varje gång du tar den på vägen.

Meguiars

Faroangivelser

Orsakar allvarlig ögonirritation
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Tvätta händerna grundligt efter användning
Undvik utsläpp till miljön
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1); 2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Vikt1,587 kg
Dimensioner13,5 × 7,5 × 26 cm
Varumärke

Meguiars