RELO Släppolja

Släppolja avsedd för lastbilsflak, containrar mm. för att förhindra fastfrysning av fuktig last. Effekten av produkten sitter kvar under flera laster. Oljan appliceras enkelt med en kemikaliepåläggare.

Bra för miljön

Bionedbrytbarhet högre än 82%/28 dagar i OECD 301 B (Readily biodegradable) Innehåller mindre än 3% (<27 g/liter) VOC (Volatile Organic Compounds) vilket kan jämföras med diesel som ligger på 10%. Extremt låga halter av aromatiska kolväten (inga polyaromater).

  • Tillverkad av 100% förnyelsebart material
  • Inte giftig för människor, djur och natur
  • Bryts snabbt ned i miljön

Läs mer om Relo släppolja här: avantherm2 (PDF)